Valet av DNS Server

Hitta en vetenskaplig artikel av Younes Bentahar om vilken DNS en användare skall välja. Denna avhandling utreder DNS prestandan och hjälper oss att få en större inblick i hur DNS egentligen fungerar och vilka olika alternativ som finns tillgängliga publikt. Själv rekommenderar jag OpenDNS av andra själ än prestandan men det var ju intressant att … Fortsätt läsa Valet av DNS Server