Problem att tilldelas IP-nummer i Windows 10 • ITCRS