Mitt i filmen avbryts det för reklam - hur kan det accepteras